Witaj!
Poniższy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony: https://iwonaklimekfotografia.pl/
Przeczytaj uważnie Politykę prywatności, aby dowiedzieć się, w jakim zakresie, na jaki okres czasu dane osobowe są przetwarzane oraz jakie masz prawa w związku z ich przetwarzaniem.

1. Dane administratora
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Elżbieta Klimek prowadząca działalność pod nazwą 8E Elżbieta Klimek z siedzibą w Krakowie.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu mailowego: kontakt@iwonaklimekfotografia.pl

2. Definicje
Poniżej wytłumaczenie podstawowych pojęć znajdujących się w polityce prywatności:
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://iwonaklimekfotografia.pl/
Użytkownik – oznacza Ciebie, czyli każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych
Administrator:
– przetwarza dane osobowe użytkowników, które sami podadzą za wyjątkiem sytuacji, w których dane
osobowe zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, o których mowa w dalszej części polityki prywatności;
– nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób;
– zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych;
–  gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych;
– gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiedni chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wywołania określonego celu, jak na przykład złożenia zamówienia.

4. Cele przetwarzania danych osobowych
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych określone zostały odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
4.1. Zamówienie online
Składając zamówienie użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako
odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i
płatności.
4.2. Faktury
Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub innego dowodu zakupu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa do przechowywania dokumentacji księgowej bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z danej faktury.
4.3. Kontakt e-mailowy
Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości
może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z administratorem.
Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
–  JDM.pl sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze,
– biuro rachunkowe – w celu korzystania z usług księgowych.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–  prawo do przenoszenia danych,
–  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
–  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem pod adresem: kontakt@iwonaklimekfotografia.pl

5. Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies
mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– marketingowych (remarketing)
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci google,
– zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc
z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

6. Inne technologie
Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika
w ramach Strony:
– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony

7. Logi serwera
1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.