Regulamin sesji zdjęciowej

Poniższy regulamin powstał w celu ułatwienia kontaktu i miłej współpracy z Tobą – nazwanym/ą w regulaminie KLIENTEM, a mną, czyli FOTOGRAFEM.

 1. Każdy Klient przed sesją jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sesji. Umówienie się na sesję zdjęciową jest jednocześnie akceptacją warunków przedstawionych w regulaminie.
 2. Aby skorzystać z sesji, należy wcześniej skontaktować się w celu ustalenia terminu sesji.
 3. Sesje zdjęciowe są wykonywane od poniedziałku do piątku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach – w sobotę, za dodatkową opłatą 100 zł, czyli każda sesja umówiona w sobotę jest droższa o 100 zł.     W studiu spotykamy się w godzinach 09:00-18:00. Godziny sesji w plenerze ustalamy indywidualnie, późnym popołudniem – godziny zależą od pory roku.
 4. Sesje dziecięce, ciążowe, rodzinne mogą odbywać się zarówno w studiu, jak i w plenerze. W przypadku braku pogody w dniu, w którym ustalony był termin sesji plenerowej, Fotograf w porozumieniu z Klientem wyznacza nowy termin sesji lub wykonuje ją w studiu.
 5. Sesje zdjęciowe noworodkowe odbywają się tylko w moim studio przy ul. Oraczy 7 w Krakowie (Łagiewniki). Nie ma możliwości dojazdu do klienta. Wyjątek stanowi sesja typu lifestylowego w domu Klienta po uprzednim ustaleniu z Fotografem.
 6. Dojazd do domu Klienta lub w plener poza Kraków jest dodatkowo płatny – 2 zł/km, licząc od miejsca lokalizacji studia w Krakowie (ul. Oraczy 7).
 7. Rezerwacja terminu sesji następuje po dokonaniu wpłaty na podany numeru konta bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek należy wpłacić w ciągu 24h od rezerwacji.
  W razie braku płatności termin jest bez informacji anulowany i wraca do puli terminów dostępnych dla innych. Z rezerwacji można dokonać również bezpośrednio na stronie lub telefonicznie.
 8. Decydując się na sesje, powierzają Państwo swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Powyższe dane będą wykorzystywane tylko do rezerwacji sesji, kontaktu, wysyłki gotowych produktów. Dane nie zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym.
  Jedyny wyjątek to firmy, które świadczą usługi konieczne do realizacji oferty, tj.:
  – firmy kurierskie,
  – laboratoria fotograficzne (wywoływanie zdjęć, albumów),
  – firmy odpowiedzialne za produkcję akcesoriów (deseczki, kubki, itp.),
  – serwis zalamo.com. Mafelo.com – wybór zdjęć online.
 9.  Klient zobowiązany jest do zapoznania się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem, w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.
 10. Wybór pakietu odbywa się przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej. Każda sesja zawiera inne elementy wpływające na przygotowanie i czas jej wykonania. Sesje w niższym pakiecie mają mniej stylizacji i finalnie będzie mniej zdjęć niż w pakiecie wyższym. Nie ma możliwości zmiany pakietu z niższego na wyższy oraz z wyższego na niższy.
 11. Dodatkowe osoby na sesji mogą wziąć w niej udział tylko za zgodą fotografa. Nie każdy pakiet obejmuje dodatkowe ujęcia, np. z rodzeństwem czy dziadkami. Fotograf musi być poinformowany o dodatkowych osobach na sesji odpowiednio wcześniej, na etapie rezerwacji terminu sesji. Jeśli nie zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej, może odmówić wykonania sesji  z udziałem np. rodzeństwa lub dziadków.
 12. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zły humor w dniu sesji, zarówno dzieci jak i dorosłych. Złe humory nie stanowią podstawy do reklamacji sesji.
 13. Na finalny efekt sesji zgodny z portfolio składają się: wiedza oraz doświadczenie fotografa, a także współpraca i nastawienie uczestników sesji, dlatego bardzo ważna jest współpraca rodziców, aby wszystko poszło prawnie, a dziecko dobrze się bawiło. Na sesji Fotograf poinformuje o wszystkim, co można zrobić, ale najważniejsze są chęci Rodziców i współpraca.
 14.  Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy pracy, który spowodowany jest zaniedbaniem ze strony Klienta – niedostosowanie się do zaleceń odnośnie ubioru. Na efekt końcowy duży wpływ ma właśnie ubiór. Przy sesjach ciążowych – także fryzura oraz makijaż przyszłej mamy. Niedostosowanie się do powyższych zasad nie stanowi prawa do reklamacji zdjęć. Fotograf nie jest w stanie zmienić ubioru na zdjęciach ani również wykonać makijażu czy ułożyć fryzury w programie graficznym.
 15. Fotograf nie wraża zgody na obecność osób trzecich niebiorących udziału w sesji.
 16. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydruki – odbitki w innych fotolabach, z którymi nie współpracuje. Wszelkie wydruki należy porównać z tymi, które Klient otrzymuje od fotografa. Fotograf odpowiada tylko za wydruki zamówione u niego.
 17. Galeria z miniaturkami zdjęć służy tylko i wyłącznie do wyboru zdjęć, wszelkie kopiowanie i ściąganie fotografii (niezakupionych) oraz umieszczenie ich na portalach społecznościowych wiąże się z nałożeniem kary i wezwaniem do zapłaty.
 18. Zaleca się, żeby zdjęcia zgrać z nośnika na inne – stałe nośniki (najlepiej w kilka miejsc) w celu zminimalizowania możliwości ich utraty. Fotograf nie ma obowiązku przechowywania wybranych zdjęć.
 19. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć, czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po obróbce i oddaniu gotowych zdjęć klientowi, nieobrobione zdjęcia są usuwane z dysku.
 20. Po sesji Klient do 7 dni roboczych otrzyma wiadomość na podany adres e-mail z dostępem do prywatnej galerii zdjęć chronionej hasłem, gdzie będzie mógł wybrać zdjęcia. Wybrane
  zdjęcia zostaną poddane autorskiej obróbce. Klient wybiera ilość zdjęć z wybranego pakietu lub większą. Opłaty za dodatkowe zdjęcia lub wyższy pakiet, naliczane są zgodnie z cennikiem zakupionej sesji.
 21. Wybrane zdjęcia będą wyretuszowane zgodnie z moim stylem i przekazane klientowi do 45 dni roboczych, od momentu wybrania zdjęć przez Klienta i opłacenia całości sesji.
 22. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do oddania zdjęć w terminie innym niż punkt 22. przewiduje.
 23. Ekspresowa obróbka wybranych zdjęć (do 7 dni) jest płatna dodatkowo: 50% ceny pakietu, pojedyncze dodatkowe zdjęcie (do 24h) +100 zł.
 24. Zabrania się własnej ingerencji w zdjęcia – kadrowania, nakładania filtrów kolorystycznych, a także wykorzystania zdjęć do celów innych niż osobistych.
 25. Przy publikacji zdjęć w internecie proszę o oznaczenie autorki www.iwonaklimekfotografia.pl
 26. Sesja zaczyna się o określonej godzinie, czas trwania sesji zależny jest od jej rodzaju i określony jest w wybranych usługach i pakietach, w przypadku znacznego spóźnienia się klientów na sesję, czas sesji skracany jest o czas spóźnienia.
 27. Cena sesji dotyczy jednej rodziny, rozumianej jako rodzice plus własne dzieci, w sesji mogą uczestniczyć dziadkowie. Uczestnictwo dodatkowych osób jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, koszt uczestnictwa dodatkowych osób to 50zł/osoby.
 28. W czasie sesji rodzice/opiekunowie odpowiedzialni są za zachowanie dzieci i zobowiązują się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód.
 29. Pilnowanie dzieci podczas sesji należy do rodziców nie Usługodawcy.
 30. Proszę o nie używanie własnych aparatów i telefonów do robienia zdjęć podczas sesji.
 31. Praca fotografa polega na jak najwiarygodniejszym oddaniu stanu faktycznego. Fotograf ingeruje w zdjęcie w granicach podstawowych prac graficznych i kreacyjnych. Fotograf nie zmienia kolorów ubrań, nie usuwa dużych napisów, nie usuwa zagnieceń z ubrań, jeśli nie są wyprasowane, nie odchudza, nie odmładza. Fotograf podczas obróbki pracuje głównie z kolorem, fakturą skóry, może dokonać jedynie delikatnej poprawy sylwetki.
 32. Prace graficzne to dodatkowy koszt: 200 złotych od jednego ujęcia (zdjęcia). Ujęcia są przekazywane grafikowi i za dodatkową opłatą można dokonać zmiany koloru ubrań czy usunięcia niechcianych elementów. Proszę jednak mieć to na uwadze podczas przygotowań, bo dobrze dobrana garderoba (wg wytycznych) oraz przygotowanie do sesji pozwoli uniknąć takich sytuacji.
 33. Końcowy produkt Klient otrzyma do 45 dni roboczych od daty wyboru zdjęć i opłaceniu dodatkowych (jeśli zostały dobrane). Ponaglanie Fotografa nie spowoduje przyspieszenia realizacji zlecenia. Termin oczekiwania na produkt końcowy wiąże się z ilością pracy, jaką ma obecnie Fotograf, obróbka zdjęć obywa się wg. kolejności wpłat, a nie daty sesji. Nieuregulowane płatności za zadatkowe ujęcia powodują wydłużenie czasu realizacji.
 34. W przypadku niewybrania zdjęć w ciągu 40 dni (roboczych) Fotograf sam wybiera ujęcia wg zakupionego pakietu i nie ma możliwości wymiany zdjęć na inne. W takim przypadku nie ma również możliwości zwrotu płatności za sesje, ponieważ usługa została wykonana.
 35.  Zgoda na publikację zdjęć jest omawiana podczas podpisywania umowy w dniu sesji. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zgodzą się Państwo na publikację zdjęć. Jeśli z jakichś przyczyn Klient nie wyraża zgody na publikację, szanuję to.
 36. Za sesję rozliczamy się w dniu sesji gotówką lub w postaci przelewu przed sesją. W przypadku płatności przelewem kwota musi być zaksięgowana dzień przed sesją – jest to warunek konieczny w przypadku takiej formy płatności, aby sesja się odbyła. Kwota płatności jest pomniejszana o wpłacony wcześniej zadatek.
 37. Dodatkowe ujęcia poza pakiet należy opłacić do 2 dni od wyboru na podany numer konta bankowego. Brak płatności w wyżej wymienionym terminie powoduje, wydłużenie realizacji zamówienia.
 38. Klient może odwołać zarezerwowany termin sesji bez podawania przyczyny, nie później niż 72h godzin (3 dni), przed planowanym terminem sesji. Gdy zostanie zachowany powyższy termin anulowania sesji (72h), zadatek jest zwracany Klientowi. Jeśli termin został przekroczony zadatek przepada. Rezygnacja z sesji z zachowaniem terminowości (72h), ma możliwość przesunięcia zadatku na poczet sesji w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 39. Usługodawca może odwołać sesję bez podania przyczyny nie później niż na 7 dni przed zarezerwowanym przez Klienta terminem sesji. Odwołanie sesji w terminie późniejszym (niż 7 dni), może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów (np. choroby). Usługodawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu sesji.
 40. Sesja z tortem odwołana w dniu sesji wiąże się z utratą zaliczki na poczet zamówionego tortu, w cukierni nie ma możliwości niezapłacenia za tort.
 41. Fotograf może przesunąć sesję w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (nagła choroba, zwłaszcza zakaźna, wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie). W takich przypadkach dopuszcza się wykonanie usługi w późniejszym czasie. Zamawiający oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych. Wykonawca zobowiązuje się również wykonać sesję w najbliższym możliwym terminie. Zdarza się to niezmiernie rzadko, Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku i przygotowań Klienta do sesji, dlatego takie sytuacje są wyjątkowe.
 42. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z dorobkiem Wykonawcy i akceptuje zarówno efekty końcowej postprodukcji, jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii. Proszę również wziąć pod uwagę, że każda sesja jest inna, dotyczy to szczególnie plenerów (inna pogoda, światło), ale w studio również nie możemy wykonać identycznych sesji, mimo tych samych warunków, rekwizytów itp. Każde dziecko jest inne, czyli WYJĄTKOWE i każde będzie miało zdjęcia swoje, czyli podobne, ale nie identyczne, bo nie jesteśmy w stanie odwzorować wszystkiego w 100%.
 43. Na  sesjach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA własnym sprzętem (telefonem komórkowym, własnym aparatem, tabletem) i publikacji zdjęć tak wykonanych. Za złamanie tego zakazu Klient płaci dodatkowo 100% ceny sesji. Wyjątek stanowi telefon Fotografa, aby sfotografować go w czasie pracy.
 44. Fotograf zawsze potwierdza mailem lub telefonicznie: termin, godzinę sesji oraz wskazuje miejsce spotkania (miejsce spotkania jest ważne podczas pleneru).
 45. Bardzo proszę o punktualne przybycie na sesję. Jeśli zdarzy się spóźnienie, należy jak najszybciej poinformować o tym Fotografa telefonicznie, nie przez Facebooka. Piętnastominutowe spóźnienie jest dopuszczalne, dłuższe skutkuje skróceniem czasu sesji. Proszę wziąć pod uwagę, że Fotograf może mieć zaplanowaną następną sesję i musi się ona odbyć o godzinie wybranej przez kolejnego Klienta.
 46. Odbiór gotowego produktu może być osobisty lub za pośrednictwem wysyłki kurierskiej za dodatkową opłatą (od 22 złotych) uiszczaną przed wysłaniem produktów. Duże formaty (takie jak fotoobrazy) należy odebrać osobiście, ponieważ każda dodatkowa wysyłka może spowodować uszkodzenia, a w konsekwencji dłuższe oczekiwanie na kolejny produkt, ponieważ proces reklamacji trwa.
 47. Klient, decydując się na sesję w plenerze, jest świadomy tego, że plener to: trawy, krzaki, owady, zwierzęta, rośliny, woda, piasek, błoto itp. Zabezpieczenie się przed owadami leży po stronie Klienta. Również zaopatrzenie w odpowiednie obuwie, czasami należy zabrać kalosze lub pełne buty, aby sprawnie poruszać się po plenerze. Będąc w plenerze, Fotograf i Klient zobowiązują się zachować zdrowy rozsądek oraz przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 48. Studio jest moim miejscem pracy, dlatego proszę, aby szanować rzeczy, które się w nim znajdują. W większości są to wartościowe przedmioty, dlatego Klient ponosi odpowiedzialność materialną za rzeczy zniszczone podczas sesji. Klient, będąc na sesji, jest zobowiązany do pilnowania dziecka, aby nie stała mu się krzywda. Dziecko nie może samodzielnie chodzić po studio i ściągać przedmiotów z półek, nie wolno mu też wspinać się na regał lub znajdować się w pobliżu lampy, nie może również samodzielnie wyjść z pomieszczenia.
 49. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń sprzętu fotograficznego lub materiałów użytych do sesji, które zaistniały z winy rodziców lub dzieci, pokrywają rodzice. Nie są to rzeczy jednorazowego użytku i nie wlicza się ich w koszt sesji.
 50. Wszystkie przedmioty, które są rekwizytami w studio, są regularnie czyszczone/dezynfekowane, to samo dotyczy ubrań i ubranek noworodkowych. Nie ma możliwości, że dziecko, a szczególnie noworodek, zostanie ubrany w niewyprane ubranko. Wszystkie ubranka są prane w płynie hipoalergicznym przeznaczonym dla dzieci.
 51. Fotograf na sesji nie fotografuje chorych dzieci, dla ich bezpieczeństwa oraz komfortu. Podczas choroby, a nawet kataru, sami nie czujemy się dobrze, dlatego proszę, aby na sesję nie przychodzić z chorym dzieckiem. Miejmy na uwadze, że zarówno Fotograf, jak i inne dzieci mogą się zarazić. Fotograf ma prawo odmówić sesji, bez żadnych konsekwencji dla niego, jeśli dziecko jest chore. W takim przypadku zadatek przepada i należy wpłacić ponowny oraz ustalić nowy termin sesji. Pamiętajmy, że sesję zawsze można przełożyć, nie męczmy chorych dzieci.
 52. Fotografie wykonane podczas sesji są własnością fotografa, dlatego Klient nie może ich wysyłać na konkursy fotograficzne.
 53. Klient nie może wprowadzać do studia zwierząt, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Fotografa. Wszystkie sesje ze zwierzęta należy wcześniej omówić z fotografem.
 54. Zakup voucherów: sesji w prezencie. Jeśli chcą Państwo kupić voucher, proszę się upewnić, czy osoba obdarowywana będzie zainteresowana takim prezentem. Jeśli okaże się, że prezent nie jest trafiony, zarówno osoba obdarowana, jak i obdarowująca nie może zażądać zwrotu kwoty zakupionego vouchera.
 55. Okres ważności vouchera to 6 miesięcy od dnia zakupu.
 56. Wersja drukowana vouchera to dodatkowy koszt wysyłki koszt 20 zł, wersja elektroniczna, przesyłana drogą mailową do osoby kupującej (obdarowującej), jest bezpłatna.
 57. Voucher jest spersonalizowany – są wpisane dane osoby obdarowanej, dlatego nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie.
 58. Rodzaj sesji jest wymienny, jednak jeśli obdarowany wybierze sesję tańszą, nie ma możliwości zwrotu różnicy ceny sesji. Istnieje możliwość dobrania dodatkowych ujęć do ceny zakupionego vouchera.
 59. Kupujący (obdarowujący) jest zobowiązany poinformować obdarowanego, aby skontaktował się z Fotografem w celu ustalenia sesji dość wcześnie – informując, że chce wykorzystać voucher pod koniec jego ważności, np. sesja na roczek. Fotograf będzie wiedział, że sesja odbędzie się w danym miesiącu i dokona wstępnego zapisu na sesję. Sesję, którą chcemy wykorzystać z vouchera, należy umawiać z miesięcznym wyprzedzeniem, nie ma możliwości umawiania z dnia na dzień, bo termin vouchera wygasa np. jutro.
 60. Przed sesją Klient informuje Fotografa, czy wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku.
 61. Zdjęcia bez zgody na publikację są usuwane z dysku po przekazaniu materiału.
 62. Zdjęcia ze zgodą na publikację przechowuję 20 miesięcy, po tym czasie są usuwane z dysku.
 63.  Podane ceny za poszczególne sesje nie podlegają negocjacjom.